The Floris presenteert: Tax College Tour met prof. René Niessen en Charles Groenhuijsen

Datum event: 14.09.2023

Na het spannende debat in het Lagerhuis presenteert The Floris, de onafhankelijke beweging van professionals uit de fiscale sector, een gloednieuw en interactief evenement: de Tax College Tour. Op 14 september 2023 verwelkomen we als hoofdgast de bekende fiscaal-jurist René Niessen, die na een indrukwekkende en veelzijdige carrière in 2022 afscheid nam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Onder de inspirerende leiding van Charles Groenhuijsen gaat René Niessen in gesprek met de aanwezigen over de huidige stand van zaken en de toekomst van de fiscaliteit. Dit unieke middagevent vindt plaats in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Ineke Koele, oprichter en voorzitter van de Raad van Toezicht, legt uit waarom Prof. dr. René Niessen de perfecte keuze is als eerste hoofdgast in de nieuwe Tax College Tour: “Bij The Floris streven we ernaar het kritische en genuanceerde debat over belastingen in onze samenleving te bevorderen. We vinden het belangrijk dat professionals in het vakgebied zich openstellen voor de samenleving en niet alleen in interne vakdiscussies blijven hangen. René Niessen is bij uitstek een belangrijke spreker die de afgelopen jaren blijk heeft gegeven van kritisch denken in zijn conclusies en ons uitdaagt om een bredere maatschappelijke blik te werpen. Zijn conclusies als advocaat-generaal waren niet alleen technisch van aard, maar vaak ook maatschappelijk betrokken. Zo heeft hij al vroeg aangegeven dat de box 3-heffing in strijd is met grondrechten en heeft hij zich sterk gemaakt voor mensen die onterecht op fraudelijsten van de Belastingdienst werden vermeld, om er maar een paar te noemen.”

Spraakmakend artikel

Er is ook een actuele aanleiding om René Niessen als eerste gast voor de Taks College Tour uit te nodigen. Ineke Koele: “Onlangs heeft hij een prikkelend artikel gepubliceerd in het vakblad NL Fiscaal, waarin hij pleit voor een grotere nadruk op het perspectief van de belastingbetaler en waarin hij betoogt dat rechters de ratio van de wet in het voordeel van belastingplichtigen kunnen interpreteren. Hij constateert dat de toenemende spanning in onze samenleving heeft bijgedragen aan een vergiftigde relatie tussen overheid en burgers en pleit ervoor om dit probleem vanuit een breder maatschappelijk perspectief te onderzoeken, in samenwerking met diverse expertises. Dit holistische uitgangspunt sluit perfect aan bij de missie van The Floris. Tijdens onze nieuwe editie van de Tax College Tour met René Niessen zullen we samen kijken naar vragen zoals: welke expertises zijn nodig? Moeten fiscalisten zich verbreden op het gebied van rechtsstatelijkheid en filosofie? Hoe kunnen we zaken benoemen op een manier die impact heeft? En hoe kan The Floris, als denktank van maatschappelijk betrokken fiscalisten, hieraan bijdragen?”

Programma en PE-punten
Het programma op 14 september begint om 14.30 uur en eindigt om 17.00 uur met een borrel. Na afloop van het gesprek met René Niessen zal er in de wrap up worden stilgestaan bij vervolgdiscussies in de vorm van Ronde Tafels. Deze Ronde Tafels zijn bijeenkomsten van 12-15 leden van The Floris waarin thema’s verder worden uitgediept en vertaald naar artikelen en columns die op de website van The Floris worden gepubliceerd.

Locatie
De Tax College Tour vindt plaats in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. Eenvoudig te bereiken via het OV, ook in combinatie met aantrekkelijke P+R (met de metro Noord-Zuid) mogelijkheden in Amsterdam Noord of Zuid (RAI).

Voor wie?
Voor alle professionals in de fiscaliteit.

Kosten
De kosten voor dit evenement zijn €195,- per persoon. Bij inschrijving word je ook automatisch lid van The Floris (jaarlijkse contributie is € 75). Ben je reeds lid van The Floris dan krijg je een korting van €75. Voor studenten geldt een verlaagd tarief. Voor de bijeenkomst kunnen 2 PE-punten worden geschreven (eigen inbreng NOB en RB). Voor inschrijving geldt dat leden voorrang krijgen. Door inschrijving via onderstaand formulier accepteert u deze voorwaarden.