media zijn middel, geen WINSTdoel

The Floris is een beweging en geen “uitgever”. De stichting heeft nadrukkelijk geen financieel winstoogmerk, maar stuurt op maatschappelijke impact. Om haar missie te realiseren zet zij media in, zoals het webportal met artikelen, vlogs en blogs. De media zijn daarbij letterlijk middel, en geen doel voor bijvoorbeeld de initiatiefnemers of aandeelhouders. Financiering en exploitatie van deze media zijn erop gericht om The Floris zo snel mogelijk duurzaam self liquidating te maken. Eventuele exploitatieoverschotten zullen uitsluitend worden gebruikt ter investering in betere content(productie) en grotere maatschappelijke impact. 

het financierings- en exploitatiemodel

Stichting The Floris heeft een startkapitaal nodig om The Floris te implementeren conform haar Begroting. De website The Floris zal - geheel conform haar missie - voor het publiek openbaar zijn. De lopende kosten zullen voor een belangrijk deel gedekt moeten worden uit contributie van de leden (indicatie: €195,- p.j.).

op zoek naar jump cables

Stichting The Floris kan pas besluiten tot implementatie indien zij concrete toezeggingen heeft ten aanzien van haar benodigde startkapitaal. Dit is noodzakelijk om de kosten door middel van ledenbijdragen en overige inkomsten zo snel mogelijk dekkend te krijgen en een duurzaam self liquidatingmodel te bereiken. Zij is daartoe nadrukkelijk op zoek naar sponsors, zoals foundations en particuliere major donors. De initiatiefnemers van The Floris praten graag verder met financiers, donoren, potentiële scribenten en lezers/abonnees.