media zijn middel, geen WINSTdoel

The Floris gaat media inzetten, maar daarmee is ze nog geen “uitgever”. De stichting heeft nadrukkelijk geen financieel winstoogmerk, maar stuurt op maatschappelijke impact. Om haar missie te realiseren zet zij media in, zoals het webportal, digitale nieuwsbrieven en (later) gedrukte magazines. De media zijn daarbij letterlijk middel, en geen doel voor bijvoorbeeld de initiatiefnemers of aandeelhouders. Financiering en exploitatie van deze media zijn erop gericht om The Floris zo snel mogelijk duurzaam self liquidating te maken. Eventuele exploitatieoverschotten zullen uitsluitend worden gebruikt ter investering in betere content(productie) en grotere maatschappelijke impact. 

het financierings- en exploitatiemodel

Stichting The Floris heeft een startkapitaal nodig om The Floris te implementeren conform haar Begroting (zie de financiële paragraaf bij ‘Basisinformatie’). De website The Floris zal - geheel conform haar missie - voor het publiek openbaar zijn. Na een periode van gratis proefabonnementen zullen betaalde abonnementsvormen worden geïntroduceerd, waarbij naast het openbare deel van de website toegang kan worden gekocht tot verdiepingsartikelen en/of een gedrukt magazine (gepland voor 2020) met een abonnement (indicatie: €130 per jaar). Met deze lezersinkomsten beoogt The Floris financieel duurzaam te worden. 

funding: op zoek naar startkapitaal

Stichting The Floris kan pas besluiten tot implementatie indien zij concrete toezeggingen heeft ten aanzien van haar benodigde startkapitaal. Zij is daartoe nadrukkelijk op zoek naar sponsors, zoals foundations en particuliere major donors.

De initiatiefnemers van The Floris praten graag verder met financiers, donoren, potentiële scribenten en lezers/abonnees. Wilt u meer achterliggende informatie, neemt u dan persoonlijk contact met ons op of meldt u aan voor de funding-sessie die wij op 30 oktober in Amsterdam houden (zie hieronder).

rondetafeldiscussie op 30 oktober

De Raad van Toezicht en het Bestuur van The Floris houden op donderdag 30 oktober 2019 een Rondetafeldiscussie voor potentiële funders over de noodzaak van een kritisch, publiek fiscaal debat. Tijdens deze besloten bijeenkomst voor uitwisseling van standpunten, geven wij u graag een toelichting op de missie en context van The Floris. Hebt u belangstelling voor deze sessie? Klikt u dan op onderstaande button.

 

30 oktober 2019

16.00-18.00 uur

De Industrieele Grote Club

Dam 27, 1012 JS Amsterdam