Basisgegevens

 

Naam: Stichting The Floris

RSIN: 859641946

Aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

Adres: Sumatrakade 615, 1019 PS Amsterdam

E-mail: info@thefloris.nl

KvK Amsterdam: 73725439

IBAN: NL81RABO 0351 2455 88


Doelstelling

De stichting heeft ten doel om de democratische rechtsstaat te bevorderen door het inhoudelijke debat over fiscaliteit en de functie daarvan in de samenleving op een gefundeerde, genuanceerde en begrijpelijke wijze te voeren.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a.   Het initiëren, realiseren en instandhouden van het webplatform The Floris (www.thefloris.nl);

b.   Het publiceren of doen publiceren van (e)zines;

c.   Het geven van cursussen, trainingen, lezingen en opleidingen;

d.   Het financieren van (gerechtelijke) proceures;

e.   Het werven van fondsen;


The Floris is een ANBI

De stichting beoogt niet het maken van winst en is werkzaam als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Stichting The Floris is door de Belastingdienst derhalve aangemerkt als ANBI.


Beknopt beleidsplan


Financiële gegevens