Een nieuwe en onafhankelijke beweging: ván fiscalisten vóór iedereen

The Floris is de nieuwe, onafhankelijke beweging van professionals uit het brede fiscale domein, die bijdragen leveren aan een kritisch én bovenal genuanceerd debat in onze samenleving over onze belastingen, op een wijze die ook voor niet-deskundigen begrijpelijk is en die voor iedereen op deze website toegankelijk is, zonder betaalhekken. En ook zonder populistisch gebral, clickbate-journalistiek of onbegrijpelijk fiscalistenlatijn, met open vizier. Zo dragen wij bij aan het vertrouwen in onze democratische rechtsstaat.

Homepage

The Floris informeert, opinieert en verenigt. En indien nodig activeren en mobiliseren wij de beroepsgroep van fiscalisten voor het herstel van vertrouwen in just taxation als pijler onder onze democratie. We spreken zonder meel in de mond, onafhankelijk van kantoren, koepels, lobbyclubs, politiek en publieksmedia.

Ja, ik word lid
  • Pittige opinie-artikelen
  • Live debatten
  • Best practices
  • Advocacy
  • P2P-contact