Contact

Ledenadministratie

Voor vragen over uw lidmaatschap, betalingen en facturen, kunt u mailen met Kirsten Karmiggelt: administratie@thefloris.nl

Correspondentie

Schriftelijke stukken kunt u richten aan Secretariaat Stichting The Floris, t.a.v. dhr. Philip Rulo, Sumatrakade 615, 1019 PS Amsterdam.

Pers

De pers kan contact opnemen met Edwin Venema: info@thefloris.nl

Sponsors

Wilt u de doelstelling en activiteiten van The Floris ondersteunen en ook een bijdrage leveren aan het versterken van onze democratische rechtsstaat? Neemt u voor een gift dan rechtstreeks contact op met de oprichter Ineke Koele: ineke@koeletaxlegal.com

Kopij

Kopij of voorstellen daartoe kunt u richten t.a.v. Edwin Venema: info@thefloris.nl

LinkedIn

Meld u zich aan bij de LinkedIn-groep van The Floris en blijf altijd op de hoogte van de laatste artikelen en mededelingen: klik hier