Wie zijn The Floris?

De leden voorop

The Floris, ontstaan op initiatief van mr. dr. Ineke Koele, is een groeiende beweging van professionals in het fiscale domein die zich inzet voor een verbetering van de kwaliteit van het debat over onze belastingen en het belang daarvan voor onze democratische rechtsstaat. Centraal staan daarom de leden, die zich samen verantwoordelijk voelen voor een gezonde opinievorming in het publieke discours en met hun gezicht naar de samenleving staan. De leden zorgen voor een eigen kritische inbreng en steunen The Floris met een bijdrage in de dekking van de organisatorische kosten.

De Ronde Tafel, de machinekamer

Omdat bij The Floris alles draait om gefundeerde en toegankelijke content (artikelen en live debatten) speelt De Ronde Tafel een centrale rol. Deze riddertafel is de beslissende engine room van kwalitatieve content van The Floris. Het zijn de eerstelijns-fiscale experts die in staat zijn om op een intelligente en diligente wijze – verenigd rond de kwaliteit – het debat over fiscaliteit in Nederland (en daarbuiten) te voeren of te becommentariĆ«ren, zonder te veel academische opsmuk maar zeker daarom niet minder gefundeerd. Leden van de Ronde Tafel schrijven zelf bijdragen, maar fungeren ook als ‘radarposten’ op hun eigen terrein van expertise en stellen hun parate kennis en visie ter beschikking aan de vaste schrijfcoach: die is de spil in de contentproductie en bewaakt mede kwaliteit, tone of voice en de eigen hygiĆ«neregels. En zorgt voor de ‘vertaling’ van vakjargon en gejuridiseerde mumbo jumbo naar een breder publiek van leken.

Dick Barmentlo

Attorney-at-law at FT-lawyers

Linkedin

Frits Barnard

Of counsel at Deloitte Nederland

Linkedin

Jits Berns

Attorney-at-law at FT-lawyers

Linkedin

Carl Dijkstra

Docent ethiek & recht, The Hague University of Applied Sciences

Linkedin

Heleen Elbert

Fiscaal-jurist, Specialist Autobelastingen

Linkedin

Frank Herreveld

Partner & Tax Advisor at Herreveld Van Sprundel & Partners B.V

Linkedin

Peter Hofman

Partner/fiscalist Financial Boardroom Amsterdam

Linkedin

Nathalie Idsinga

Partner at Arcagna Attorneys at law & Tax advisors

Linkedin

Bas Jorissen

Founding Partner | Belastingadviseur bij Archipel Tax Advice

Linkedin

Ineke Koele

Tax and Estate Lawyer & Conciliator at Koele Perspecta

Linkedin

Marloes Lammers

Advocaat fiscale (fraude) zaken | Mediator | Oprichter bij HuygenLammers Advocaten

Linkedin

Rinze van Minnen

Advocaat & Fiscalist / Avocat & Fiscaliste / Attorney at law & Tax Advisor

Linkedin

Edwin Venema

Schrijfcoach van de Ronde Tafel | De Kopijmeester

Linkedin

Roelof Vos

Advocaat-Partner bij Hertoghs advocaten (ook: www.roelofvos.nl)

Linkedin

Leonard Wagenaar

Experienced M&A Tax and International Tax Professional

Linkedin

Ciska Wisman

Tax lawyer / lecturer / PhD student / author

Linkedin

Matthijs van der Wulp

Hoofd Wetenschappelijk Bureau/btw-specialist | PhD | Universitair docent |

Linkedin

Femke van der Zeijden

Tax Director M&A and Private Equity at PwC Sweden

Linkedin

Two tier governance

De governance is georganiseerd volgens een two tier-model: Stichting The Floris bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur is benoemd door de Raad van Toezicht (RvT). Het Bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het (dagelijks) besturen van de stichting.  De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Bestuur

Edwin Venema (voorzitter/schrijfcoach)

Meester at De Kopijmeester | Tekstsmid, personal schrijfcoach & fotograaf

Linkedin

Hylke van der Meer

Bedrijfsadvies en Interim Management

Linkedin

Lucas Meijs

professor ‘strategic philanthropy’ / “vrijwilligerswerk” at Rotterdam School of Management, Erasmus University

Linkedin

Philip Rulo (secretaris)

Private Clients Tax Advisor at Atlas Tax Lawyers a.i.

Linkedin

Raad van toezicht

Ineke Koele (voorzitter)

Tax and Estate Lawyer & Conciliator at Koele Perspecta

Linkedin

Marloes Lammers

Advocaat fiscale (fraude) zaken | Mediator | Oprichter bij HuygenLammers Advocaten

Linkedin

Dick Barmentlo

Attorney-at-law at FT-lawyers

Linkedin

Frank Herreveld

Partner & Tax Advisor at Herreveld Van Sprundel & Partners B.V

Linkedin