Ja, ik word lid!

Van een nieuwe, jonge en ambitieuze beweging van fiscale professionals die met open vizier het fiscale debat een kwaliteitsimpuls willen geven. En die de vensters van hun vak naar de samenleving willen openzetten.

Persoonlijk lidmaatschap

Leden worden op persoonlijke titel lid van ons ridderlijk genootschap. Dit betekent dat kantoren, maatschappen, brancheorganisaties of lobbyisten geen lid kunnen worden van The Floris. Leden zijn op een of andere wijze professioneel of wetenschappelijk werkzaam in of voor het fiscalistenvak. Bij twijfel beslist het bestuur van The Floris over toetreding.

Kostendekking, geen verdienmodel

Door uw pioniers-ledenbijdrage van slechts €75,- per 12 maanden tot wederopzegging helpt u de operationele kosten van The Floris, zoals voor de website en de eindredactie, mede te dekken. Onze stichting heeft als ANBI geen verdienmodel, zoals commerciële uitgevers, maar is uitsluitend gericht op het maken van maatschappelijke impact en wordt, op de eindredacteur na, volledig gerund door vrijwilligers. Over onze financiën leggen wij als anbi jaarlijks verantwoording af op onze website.

Aanmelders voor Tax College Tour, Ronde Tafels en Lagerhuisdebatten worden automatisch lid

Wie nog geen lid is en zich aanmeldt voor een live event (Tax College Tour, Ronde Tafels of Lagerhuisdebat) wordt automatisch lid van The Floris en krijgt naast een factuur ter dekking van de eventkosten een separate factuur voor de jaarlijkse ledenbijdrage van €75,-.

Welkom in ons kasteel

Behalve een voor het publiek toegankelijke website (passend bij de doelstelling van een publiek discours), biedt The Floris voor professionals uit het fiscale domein ook een besloten ‘kasteel’ waarin zij in een vertrouwde en afgeschermde ‘servlist’ exclusief contact met andere leden hebben en waarin zij vragen kunnen stellen of onderwerpen kunnen agenderen die door bestaande (vak)platforms en vakmedia niet geadresseerd worden. Bij gebleken succes, zullen wij daarnaast in de toekomst ook live “Fiscale Cafés” door het hele land organiseren, waar fiscale professionals zich in een informele setting met elkaar kunnen verstaan.

Leden van The Floris hebben voorrang bij inschrijving voor live events en hebben een gegarandeerde plaats. Ook hebben zij inspraak in de onderwerpen die door The Floris op de publieke website aan de orde worden gesteld.

Pionier met ons mee en wordt ook lid van onze nieuwe beweging: vul onderstaand formulier in, dan sturen wij u een factuur voor uw ledenbijdrage van slechts €75,- en verwelkomen we u in ons nieuwe kasteel!