de redactieraad: het kroonjuweel

The Floris wordt een redactioneel platform van professionals en andere deskundige influentials in het fiscale domein die bijdragen aan een evenwichtig, permanent openbaar toegankelijk debat. Een debat, aangevoerd door een brede Redactieraad van fiscaal deskundigen en aanverwante experts uit het veld zelf, die op uitnodiging van de coördinerend hoofdredacteur bijdragen aan de inhoud van het beoogde debat door middel van artikelen en columns. Daarbij staat niet het fiscale nieuws als zodanig centraal - daarvoor zijn diverse andere media - maar de duiding van dat nieuws.

 

De Redactieraad, in oprichting, zal uit ongeveer twintig personen bestaan: allen expert op hun terrein. Samen dekken zij de volledige breedte van het fiscale domein. De leden van de Redactieraad adviseren en schrijven op persoonlijke titel, zonder last van ruggenspraak. Zij leveren hun bijdragen vooralsnog onbezoldigd.

 

De kwaliteit en tone of voice van de content van The Floris wordt geborgd door de scribenten die schrijven in samenwerking met de hoofdredacteur. Die samenwerking is volledig vertrouwd en geborgd. 

 

De techniek van de website zal worden verzorgd door een hierin gespecialiseerd bedrijf, dat als beste partner voor The Floris in een tender naar voren is gekomen. Het professionele cms stelt de hoofdredacteur in staat om geheel zelfstandig 24/7 alle content te uploaden en te publiceren zonder tussenkomst van derden, waardoor een (kosten)efficiënte wijze van werken gegarandeerd is.

De content voor The Floris zal worden geproduceerd onder leiding van The Floris-bestuurder en coördinerend hoofdredacteur Edwin Venema. Venema, neerlandicus van huis uit, heeft meer dan dertig jaar ervaring als (dagblad- en tijdschrift)journalist, uitgever en hoofdredacteur van tientallen publicaties. Zo vormde hij bijna een decennium een hoofdredactionele tandem met journalist Charles Groenhuijsen voor het leidende opiniemagazine over filantropie (De Dikke Blauwe) in Nederland. Venema heeft vooral een ruime ervaring in de organisatie van online publishing, is schrijfcoach van een groot aantal scribenten en gepokt en gemazeld in het puntig ‘vertalen’ van vakinhoudelijke informatie naar een breed publiek.


eerst website & nieuwsbrief, later een magazine

The Floris zal in de startfase bestaan uit een levendig webportal dat regelmatig van verse inhoud zal worden voorzien. De website zal voor het publiek openbaar zijn. Belangstellenden ontvangen een digitale nieuwsbrief met een overzicht van de meest recente artikelen en columns. 

 

Na een periode van gratis proefabonnementen zullen betaalde abonnementsvormen worden geïntroduceerd, waarbij - naast het openbare deel van de website - toegang kan worden gekocht tot een selectie van verdiepingsartikelen en/of een gedrukt magazine (gepland voor 2020) met een abonnement. Met deze lezersinkomsten beoogt The Floris financieel duurzaam te worden en verder te investeren in de kwaliteit van de content.