de redactieraad: het kroonjuweel

The Floris wordt een redactioneel platform van professionals en andere deskundige influentials in het fiscale domein die bijdragen aan een evenwichtig, permanent openbaar toegankelijk debat. Een debat, aangevoerd door een brede Redactieraad van fiscaal deskundigen en aanverwante experts uit het veld zelf, die op uitnodiging van de coördinerend hoofdredacteur bijdragen aan de inhoud van het beoogde debat door middel van artikelen en columns. Daarbij staat niet het fiscale nieuws als zodanig centraal - daarvoor zijn diverse andere media - maar de duiding van dat nieuws.

 

De Redactieraad, in oprichting, zal uit ongeveer twintig personen bestaan: allen expert op hun terrein. Samen dekken zij de volledige breedte van het fiscale domein. De leden van de Redactieraad adviseren en schrijven op persoonlijke titel, zonder last van ruggenspraak. Zij leveren hun bijdragen vooralsnog onbezoldigd.

 

De kwaliteit en tone of voice van de content van The Floris wordt geborgd door de scribenten die schrijven in samenwerking met de redacteur. Die samenwerking is volledig vertrouwd en geborgd. 

 

De techniek van de website zal worden verzorgd door een hierin gespecialiseerd bedrijf, dat als beste partner voor The Floris in een tender naar voren is gekomen. Het professionele cms stelt de hoofdredacteur in staat om geheel zelfstandig 24/7 alle content te uploaden en te publiceren zonder tussenkomst van derden, waardoor een (kosten)efficiënte wijze van werken gegarandeerd is.


we starten met een levendig webportal

The Floris zal in de startfase bestaan uit een levendig webportal dat regelmatig van verse inhoud zal worden voorzien. De website zal voor het publiek openbaar zijn. De kosten voor alle activiteiten van The Floris worden gedekt door de contributie van aangesloten leden, giften en o.a. toegangsfee voor live debatten, waarvan een "launching debate" op het programma staat.