Energieke aftrap onder leiding van Charles Groenhuijsen

René Niessen sprankelt in eerste Floris Tax College Tour

Hij had er “zin an”: oud-advocaat generaal bij de Hoge Raad prof. dr. René Niessen bleek een openhartige en enthousiasmerende gast tijdens de eerste editie van de Tax College Tour van The Floris. Ruim vijftig professionals uit de breedte van het fiscale domein waren op donderdag 14 september afgekomen op het exclusieve gesprek dat Floris-anchorman Charles Groenhuijsen met Niessen voerde in de hoofdstedelijke Grote Industrieele Club. Conclusie: dit smaakt naar (veel) meer.

De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk. Niet alleen omdat het gesprek tussen Groenhuijsen en Niessen door het vertrouwelijke en openhartige karakter ervan grotendeels binnenskamers zal blijven, maar vooral omdat Niessen, die vorig jaar afscheid nam van de Hoge Raad, juist op de maatschappelijke effecten van fiscaliteiten reflecteerde.

Openstellen

Ineke Koele, oprichter en voorzitter van de Raad van Toezicht, die het gesprek inleidde met een vurig betoog over het raison d’être van The Floris: “Bij The Floris streven we ernaar het kritische en genuanceerde debat over belastingen in onze samenleving te bevorderen. We vinden het belangrijk dat professionals in het vakgebied zich openstellen voor de samenleving en niet alleen in interne vakdiscussies blijven hangen. René Niessen is bij uitstek een belangrijke spreker die de afgelopen jaren blijk heeft gegeven van kritisch denken in zijn conclusies en ons uitdaagt om een bredere maatschappelijke blik te werpen. En dat heeft hij in deze eerste Tax College Tour ook helemaal waargemaakt.”

Spraakmakend artikel van Niessen

Er was ook een actuele aanleiding om René Niessen als eerste gast voor de Tax College Tour uit te nodigen. Marloes Lammers, die samen met Dick Barmentlo namens The Floris nauw betrokken was bij de voorbereiding van deze eerste Tax College Tour-editie: “Onlangs heeft hij een prikkelend artikel gepubliceerd in het vakblad NL Fiscaal, waarin hij pleit voor een grotere nadruk op het perspectief van de belastingbetaler en waarin hij betoogt dat rechters de ratio van de wet in het voordeel van belastingplichtigen kunnen interpreteren. Hij constateert dat de toenemende spanning in onze samenleving heeft bijgedragen aan een vergiftigde relatie tussen overheid en burgers en pleit ervoor om dit probleem vanuit een breder maatschappelijk perspectief te onderzoeken, in samenwerking met diverse expertises. Dit holistische uitgangspunt sluit perfect aan bij de missie van The Floris.”

(foto’s: Anneke Monsma en Edwin Venema)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *