Na ‘De kloof’: The Floris en ‘De Brug’?

In opvolging van zijn goed bekeken ‘Sander en de Kloof’ werkt publicist en tv-programmamaker Sander Schimmelpenninck nu aan een boekje ‘Sander en de Brug’ waarin hij voorstellen doet om de kloof tussen arm en rijk in ons land te verkleinen. Een uitgelezen kans voor Schimmelpenninck om in zijn nieuwe publicatie de kritiekpunten te adresseren die Ineke Koele opwierp in haar artikel voor The Floris. Hoewel Koele het in de uitgangspunten eens is met Schimmelpenninck, corrigeert en nuanceert ze een aantal van zijn fiscale aannames en versimpelingen, en doet vervolgens voorstellen voor fiscale hervormingen die een echte bijdrage aan een brug kunnen vormen.

Schimmelpenninck werkt op dit moment op verzoek van De Correspondent aan ‘Sander en de brug’, dat gaat over het aanpakken van de problemen die hij in zijn tv-programma aankaartte. De centrale vraag is: hoe kunnen we mensen enerzijds meer kansen geven, en er tegelijkertijd voor zorgen dat zij zich verantwoordelijker voelen voor zichzelf en het collectief dan nu het geval is?

Pragmaticus

In een aankondiging op De Correspondent zegt Schimmelpenninck over zijn betrokkenheid bij het onderwerp dat die vooral ‘pragmatisch’ van aard is: ‘Ik denk simpelweg dat de huidige ongelijkheid onhoudbaar is, en onvermijdelijk leidt tot grote maatschappelijke onrust – voor zover daar niet al lang sprake van is. Bij die onrust hebben logischerwijze de mensen aan de goede kant van de Kloof het meeste te verliezen, maar het lijkt alsof men daar het begrip ‘verlicht eigenbelang’ nog niet helemaal kan vatten.’

‘Geen welzijnswerker’ 

Over zijn motivatie zegt Schimmelpenninck: ‘In zeven jaar bij Quote heb ik gezien hoeveel bevoorrechte mensen in de waan leven dat zij hun vermogen helemaal zelf hebben verdiend, dat al hun bezit is gerelateerd aan hun eigen inspanningen, en dat zij een oneindig recht hebben op dat bezit en alle vruchten daarvan. Als er bij mij dus al een persoonlijke motivator zou zijn, dan is het niet zozeer medelijden met de have-nots, als wel een vrij stevige ergernis over de haves. 

Ik zeg dit niet om meteen alle sympathie voor mijzelf als boodschapper weg te nemen, maar om duidelijk te maken wat mij drijft en met welke overtuigingen ik deze problematiek benader. Ik ben namelijk geen welzijnswerker, maar een ondernemende liberaal, die gelooft in de meritocratie en het kapitalisme, ondanks hun evident problematische kanten.’ 

Ondermijning van het collectief

Schimmelpenninck: ‘De degeneratie van onze politiek naar een versplinterde ophefmachine, waarin vrijwel uitsluitend nog over specifieke, losstaande onderwerpen wordt gedebatteerd, draagt bij aan de ondermijning van het collectief. Zelden of nooit worden maatregelen, hervormingen of grote ideeën als een pakket gepresenteerd, met een duidelijke collectieve en ideologische benadering; vrijwel altijd zijn ze gespecialiseerd en losgerukt van elke groter maatschappelijk kader. Terwijl de onderlinge samenhang van ingrijpende maatregelen extra belangrijk is wanneer mensen moeten inleveren, zoals nu.’

Het boekje ‘Sander en de Brug’ verschijnt op 24 januari 2023 bij De Correspondent. Volgens de auteur worden zijn vijf samenhangende voorstellen cijfermatig onderbouwd door het Instituut voor Publieke Economie. 

Lees de aankondiging op De Correspondent: klik hier

Lees het artikel van Ineke op The Floris: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *