IBO-rapport onder vuur

Vragen The Floris naar “opmerkelijke belastingconstructies” wachten op antwoord

In september 2023 stuurde The Floris een brief aan Laura van der Geest, voorzitter AFM, met een aantal vragen over het zogenoemde overheidsrapport “Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling.” Van der Geest was voorzitter van de commissie die het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) begeleidde. The Floris was vooral geïnteresseerd naar het deel van dit rapport dat rept over “opmerkelijke belastingconstructies” onder verwijzing naar een aantal zeer kritische commentaren van fiscale experts. Van der Geest verwees voor een follow up door naar het ministerie van Financiën, maar daar lijkt voorlopig geen al te grote animo om op de vragen in te gaan. In afwachting van een reactie publiceren we alvast onze brief.

Misleidend

De contentcommissie ‘Private Wealth’ van The Floris stuurde op 13 september vorig jaar de brief aan Laura van der Geest, die zich o.a. in haar hoedanigheid als columnist van Het Financieele Dagblad een groot tegenstander van symboolwetgeving betoont: precies de indruk die het genoemde IBO-rapport maakt als het gaat om “opmerkelijke belastingconstructies”. De Floris-commissie vindt dat in het rapport aan ronduit misleidende framing wordt gedaan en meningen pardoes als vaststaande feiten worden gepresenteerd. The Floris staat in haar kritiek bepaald niet alleen. In de fiscale vakliteratuur was al een hele polemiek op gang gekomen met zeer kritische kanttekeningen en ernstige bedenkingen.

Alle ballen op de Belastingdienst

Laura van Geest antwoordde The Floris dat het deel van het rapport over de “opmerkelijke belastingconstructies” is geproduceerd door medewerkers van de Belastingdienst, die volgens haar bij uitstek geëquipeerd zijn om ongebruikelijke constructies te onderkennen. Voorts verwees zij The Floris voor een wenselijke follow up naar het Ministerie van Financiën.

Daarna hebben wij ons gericht tot de economen binnen het Ministerie van Financiën in de commissie, die verantwoordelijk zijn voor het IBO-rapport. Het betreft onder anderen Rens Nissen, Sander Veldhuizen, Arieke Reiding en Jolanda Timmerman. 

Intussen wacht The Floris nog steeds op een inhoudelijke reactie of op een uitnodiging hierover in gesprek te kunnen gaan.

Wordt hopelijk snel vervolgd.

Lees hier de brief van The Floris:

Waarom u bezorgd zou moeten zijn over het IBO-rapport:

  • Naming is framing & Waar rook is, is vuur: noem iemand 1000 keer ‘Crooked Hillary’ of ‘Crooked Joe’ en het wordt voor veel mensen waarheid; 
  • Noem iets heel pertinent “ongebruikelijk” terwijl het dat helemaal niet is;
  • Zeg “constateringen” en weet dat het niet om feiten, maar om (politiek gekleurde) meningen gaat;
  • Herken ‘unspeak’ als methode om te overtuigen: diskwalificeer elk ander scenario bij voorbaat;
  • Herken ‘double speak’: wakker onderbuiksentimenten bij volksvertegenwoordigers, media en publiek stevig aan;
  • Laat doodleuk alle elementen weg die niet in je straatje te pas komen: de leken hebben toch geen verstand van fiscale zaken, dus je komt er snel mee weg.

Welke fiscale experts hebben zich in het IBO-debat gemengd?

* Over de fiscale armoede van ‘opmerkelijke belastingconstructies’ als fenomeen: Prof. P.G.H. Albert, Fiscale Armoede, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2023/323.

* Mr. T.C. Hoogwout, Opmerkelijke belastingconstructies, Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2022/10. Hoogwout betoont zich zeer kritisch over de framing van ‘opmerkelijke belastingconstructies’ en bespreekt ze in chronologische volgorde. 

* Mr. N. Idsinga, Opmerkelijke constructies bij vermogensoverdracht in de familiesfeer, KWEP 2023/1. Idsinga merkt vooraf, bij bespreking van voorbeeld 8 en 10, op dat het debat veel breder moet worden gevoerd.

* Mr. dr. I.A. Koele, ‘Excessief Schenken aan ANBI’ – de Patagonia-revolutie wordt gesmoord, Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2022/12. Zeer kritische bijdrage van Koele: zonder deugdelijke motivering is er nu een substantiële wijziging in de fiscale begeleiding van vermogensoverdracht aan ANBI’s, als gevolg waarvan deze nu (internationaal ongekende) obstakels kent.

* Mr. dr. I.A. Koele, Anbi’s in the roaring twenties – de strijd om de macht, KWEP 2023/10. Over de Orwelliaanse behandeling van het wetsvoorstel giftenaftrek in de Eerste Kamer, waaruit gemotiveerd blijkt dat het wetsvoorstel geen substantiëring heeft. 

* Mr. R.J. Nieuwland, IBO Vermogensverdeling: opmerkelijke belastingconstructies? KWEP 2023/9 Expert op het gebied van landgoederen en natuurschoonwet Nieuwland concludeert dat de vlag de lading bepaald niet dekt.

Één gedachte over “Vragen The Floris naar “opmerkelijke belastingconstructies” wachten op antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *